Skogscentralen har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och skogsnaturen.

Inspelning av stream som gjordes 14.9.2021 Att bli koldioxidneutral och minska utsläppen ligger i fokus för alla framtidsstrategier. Hur fungerar egentligen kolets kretslopp i naturen, vad görs inom kommuner och företag för att minska utsläppen och hur påverkas vår framtid? Program: - Skogsbruket som nyckel i klimatkampen, Pia-Maria Thomssen, projektledare Klimatsmart skogsägare - Jakobstadsregionens klimatstrategi, Malin Lindholm, projektkoordinator Klimatsmarta tillsammans - Beräkning av koldioxidavtryck, Göran Östberg, projektchef CERM-projektet - Färdplanen för Österbotten, Rasmus Hautala, projektchef CERM-projektet - Moderator: Anne Teir-Siltanen, projektledare Vårt klimat, vår framtid