Österbottens Svenska lantbrukssällskapet är grundat år 1904 och är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten.

Den 28 juli 2016 arrangerades för andra gången Österbottens Fältdag för växtodlare i Ylistaro. Den första utställningen hölls i juli 2014 och besöktes då av 1 500 personer. I denna video berättar utställningsansvarige Henri Honkala från ProAgria Syd-Österbotten om årets upplaga. Under evenemanget presenterades bland annat olika spannmål, specialväxter och potatis. Årets tema var "markens bördighet" och man fokuserade bland annat på jordbyggnad, men också odlares ekonomi. Samtidigt som det fanns kring 250 demonstrationsrutor och 40 utställningsmontrar på området arrangerade man också korta informationstillfällen under dagen.