Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Video av Kenneth Asps och Matias Rönnqvists anföranden om växtskydd, näring och ogräs under växtsäsongen. Presentationerna hölls under en fältkväll i Närpes som arrangerades inom ramen för projektet AgroTIllväxt av ProAgria Lantbrukssällskapet och Österbottens Svenska Producentförbud (ÖSP) den 6.6.2016. Fältkvällen var en fortsättning på Greppa Marknaden-seminariet som hölls vid Yrkesakademin i Österbotten i februari 2016.