Vid en föreläsning arrangerad av Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening i Korsnäsgården i oktober, berättade bokföraren Jan Henriksson om de viktiga nyckeltalen som finns i ett bokslut och hur man ska tolka dessa.