Yrkesakademin i Österbotten bildades den 1 januari 2009 och ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

3-4.11.2016 arrangerades klövvårdsdagar vid Yrkesakademin i Österbotten. Tillfället hölls inom ramen för Lantbrukssällskapet ProAgrias projekt Agrotillväxt i samarbete med YA! Under kursdagarna gick man igenom teori och praktik kring hurman förebygger klövsjukdomar och åtgärdar akuta klövproblem i besättningen.