VågaSatsa! är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up-företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären.

I det tredje avsnittet av Småföretagarliv i Österbotten hälsar vi på hemma hos familjen Ramstedt i Molpe. Företagarparet Thomas och Eva driver sedan 2013 webbhandeln polkuped.fi, som specialiserar sig på barncyklar och friluftsutrustning för aktiva barnfamiljer.