KursGården 20+ startade 1.12.2018 i fotspåren av KursGården 2018. Projektet är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden och målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare.

Video från ÖSP:s Köttseminarium som arrangerades den 8.4.2016 vid Yrkesakademin i Gamla Vasa. I del 1 hålls öppningsanförande av ÖSP:s vice förbundsordförande, samt köttutskottets ordförande, Tomas Långgård. Efter det ser ÖSP:s förbundsordförande, riksdagledamot Mats Nylund (SFP), över den aktuella lantbrukspolitiken med fokus på kött. 0:03 Tomas Långgård (ÖSP) - Introduktion: marknad och problemställning 17:50 Mats Nylund (ÖSP) - Aktuell lantbrukspolitik